fbpx

ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

ਪਰਲ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਅਸੀਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਐਕਟ 1988 (ਸੀਥ) (ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸਿਧਾਂਤ (ਐਪਸ) ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਐਪਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ, ਖੁਲਾਸਾ, ਸਟੋਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਥੇ.

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਪਤੇ, ਈਮੇਲ ਪਤੇ, ਫੋਨ ਅਤੇ ਪੱਖ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਇਹ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਇੰਟਰਵਿsਆਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਪੱਤਰ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ). ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕਸ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁ purposeਲੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮੇਲਿੰਗ / ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ appropriateੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ.

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਮੂਲ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਇ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ.

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ:

  • ਮੁ primaryਲੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
  • ਕਿਸੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ
  • ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ; ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ.

ਤੀਜੀ ਧਿਰ

ਜਿਥੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਭਿਆਸਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ.

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

  • ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
  • ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ
    ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ.

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ mannerੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ, ਸੋਧ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀ-ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਲਾਇੰਟ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ.

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਪਰਲ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ

ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਨੀਤੀ ਅਪਡੇਟਸ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

ਪਰਲ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪਾਈ ਲਿ
3/38 ਅਰਡਰੋਸ ਸਟ੍ਰੀਟ ਐਪਲક્રਸ ਡਬਲਯੂਏ 6153
ਪਰਬੰਧਕ
ਫੋਨ: 1300 688 118